Realizowane na podstawie Zaświadczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych nr RD-91/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r, oraz Polisę Ubezpieczeniową OC InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. Vienna Insurance Group Nr A-A 250419.

Usługi detektywistyczne naszego Biura są realizowane w następujących zakresach:
Zebranie i przekazanie Klientowi informacji dotyczących spraw rodzinnych w tym dotyczących spraw rozwodowych.

Realizując tę usługę w dyskretny sposób w uzgodnieniu z klientem uzyskujemy informacje i następnie dla potrzeb klienta przetwarzamy je na dokumentację w formie pisemnego sprawozdania zawierającego przebieg i efekty prowadzonych czynności, zawierającego materiał fotograficzny lub audio-wizualny.
Dokumentacja taka jest często kluczowym elementem w trakcie postępowania dowodowego w sądzie.
W przypadku sprawy dotyczącej rozpadu małżeństwa nasi detektywi ustalą:

 • rozkład dnia współmałżonka,
 • jego najbliższe otoczenie,
 • źródło utrzymania i zarobkowania,
 • składniki majątkowe,
 • w przypadku zdrady dążymy do ustalenia danych personalnych i adresowych kochanków i innych okoliczności, mogących mieć zasadnicze znaczenie dla korzystnego dla klienta rozstrzygnięcia sprawy.

Materiały zebrane przez naszych detektywów w toku czynności sprawdzających i obserwacyjnych, jak i ich zeznania mogą być wykorzystane w sądzie jako dowód.

Uwaga! Tylko licencjonowani detektywi mogą przetwarzać dane osobowe osób bez ich zgody. W każdym innym przypadku dowód może nie zostać dopuszczony przez sąd.

Sprawdzanie wiarygodności osób.

Nie pozwól się oszukać

Gdy niepokoi Cię nietypowe zachowanie członka rodziny, partnera w biznesie, współpracownika lub innych osób z Twojego kręgu, przypuszczasz, że podawane przez kogoś informacje są nieprawdziwe, że ktoś może chcieć Cię oszukać – my sprawdzimy czy Twój niepokój i podejrzenia są uzasadnione.

W ramach tej usługi sprawdzimy, w ramach dyskretnego wywiadu czy osoba podająca się za mającego wpływy przedsiębiorcę, majętnego człowieka, godnego zaufania opiekuna, ew. partnera w biznesie, lub idealnego kandydata na męża/żonę Twojego dziecka - jest faktycznie tym za kogo się podaje. Sprawdzimy zarówno jego przeszłość jak i dzień dzisiejszy.

Nie pozwól by kosztem Twoim lub Twoich najbliższych bogacili się oszuści, złodzieje i inni przestępcy.

Pamiętaj! Tylko licencjonowani detektywi mogą przetwarzać dane osobowe osób bez ich zgody. W każdym innym przypadku dowód nie zostanie dopuszczony przez sąd. Nie działaj na własną rękę i przekaż sprawę profesjonalistom!

Obserwacja oraz poszukiwania osób i mienia

Jeżeli masz przypuszczenia że Twoje dziecko, partner w biznesie, współpracownik bądź inna bliska Ci osoba prowadzi podwójne życie, zarabia w inny niż deklarowany sposób, prowadzi nielegalne interesy bądź może w inny sposób zaszkodzić Tobie, Twojej firmie i Twojej rodzinie sprawdzimy to dyskretnie i przekażemy pisemne sprawozdanie z obserwacji.

Pomyśl czy przyszłość Twojego dziecka nie jest zagrożona weryfikując jego prawdomówność, ustalając czy nie spotyka się z potencjalnie niebezpiecznymi osobami, czy nie zażywa narkotyków bądź nie popełnia innych wykroczeń lub przestępstw. Tylko zweryfikowana wiedza pozwoli Ci podjąć odpowiednie środki zaradcze w odpowiednim czasie. Jedna nieprzemyślana i nierozważna decyzja Twojego dziecka może rzutować na całą jego przyszłość.

Jeżeli nie jesteś pewien, że cenne dla Ciebie przedmioty, lub inne wartości materialne nie są właściwie chronione i mogą paść ofiarą złodziei, wandali bądź nie wiesz czy są we właściwy sposób wykorzystywane, - sprawdzimy to przeprowadzając stosowną do charakteru tego przedmiotu dyskretną obserwację i poinformujemy Cię czy przedmiot ten jest faktycznie właściwie chroniony i podpowiemy jak go skutecznie zabezpieczyć.

W ramach tej usługi podejmiemy się również poszukiwania osób i różnego rodzaju mienia. Zaginięcie bliskiej nam osoby, to bez względu na faktyczną przyczynę wielki dramat i obawa dla najbliższych.

Podejmiemy się przeprowadzenia działań poszukiwawczych zarówno w sposób dyskretny, jak również /w uzgodnieniu z klientem /powodując nagłośnienie sprawy w każdy możliwy sposób, tj. poprzez media, instytucje państwowe oraz organizacje pozarządowe zajmujące się tego typu przypadkami.

Dziś coraz częściej stajemy się ofiarami różnego rodzaju oszustów, złodziei. Jeżeli dłużnik zniknął i ukrył się z całym majątkiem. Jeśli oszust zapadł się pod ziemię. Jeżeli po prostu szukasz krewnych czy spadkobierców, obrazu, dokumentów, skradzionego przedmiotu, my pomożemy Ci ich w ich poszukiwaniu.

Czynności wykonywane przez naszych detektywów cechują doświadczenie i praktyka zdobyta w trakcie służby w instytucjach państwowych zajmujących się podobną problematyką.

OFERTA DLA FIRM:

W ramach kompleksowej oferty dla firm detektywi Biura Ochrony i Usług Detektywistycznych „SPARTAN” będą dla Państwa pomocni w następujących zagadnieniach:

Wywiad gospodarczy.

Prowadzisz firmę i chcesz ustrzec przedsiębiorstwo przed współpracą z nierzetelnymi lub nieuczciwymi kontrahentami.
Wykorzystując dyskretne metody sprawdzamy wiarygodność przyszłego kontrahenta lub biznesowego partnera dzięki czemu po analizie przedstawionych ustaleń będziesz bez obaw kontynuował wspólne przedsięwzięcia lub natychmiast przerwiesz niebezpieczną współpracę.

Dotrzemy do istotnych informacji o stanie majątkowym potencjalnego partnera biznesowego, ewentualnym zadłużeniu oraz o dotychczasowej działalności.

Podejmujemy się opracowania raportów gospodarczych na temat wiarygodności podmiotów w stosunkach gospodarczych zarówno osób fizycznych jak i prawnych obejmujących m.in.

 • potwierdzenie faktu prowadzenia działalności gospodarczej i zakresu tej działalności
 • sprawdzenie i analiza akt rejestrowych Spółki i Sprawozdań finansowych
 • dane o posiadanych składnikach majątkowych firmy i jej właścicielach
 • dane o zatrudnieniu i skali obrotów

informacje o ew. zadłużeniu firmy lub wszczętym postępowaniu upadłościowym

Ochrona przed nieuczciwą konkurencją

Przepisy polskiego prawa regulują problematykę nieuczciwej konkurencji w art. 3 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503), zgodnie z którą czynami nieuczciwej konkurencji jest między innymi działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy lub klienta.
Chcąc wykluczyć obawę zagrożenia lub naruszenia interesów Twojej firmy, chcesz ochronić swoje przedsiębiorstwo przed ewentualnymi negatywnymi skutkami finansowymi wywołanymi nieuczciwą konkurencją, skontaktuj się z nami.
Na Twoje zlecenie ustalimy, czy działania konkurencji są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub zagrażają Twoim interesom, ustalimy firmy lub osoby, które są odpowiedzialne za naruszenie powyższych zasad, a także dotrzemy do niezbędnych informacji i dowodów, które pozwolą na dochodzenie swoich praw w sądzie.

Sprawdzanie wiarygodności pracowników

Nie pozwól, by nieodpowiedzialny pracownik zniszczył Twoją pracę. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci sprawdzić uczciwość kandydata do pracy lub zatrudnionego już pracownika. Dotrzemy do informacji, czy dane podane w CV lub liście motywacyjnym są prawdziwe, prześledzimy ścieżkę kariery pracownika, jego niekaralność oraz czy pracownik ten nie działa dla Twojej konkurencji.

Przeprowadzimy także badanie czy zatrudniona osoba ma odpowiednie kompetencje w obsłudze klientów, poprzez zastosowanie usługi „Sekretny Klient”.

Wykrywanie podsłuchów

W ramach kompleksowej ochrony technicznej obiektów proponujemy kontrolę pomieszczeń celem ujawnienia urządzeń do nieformalnego zbierania i nieuprawnionej transmisji informacji tj.:

 • ujawnienia bezprzewodowej transmisji sygnałów fonicznych i wizyjnych
 • wykrycie podsłuchów, telefonów komórkowych, podsłuchów GSM oraz lokalizatorów GPS opartych na transmisji komórkowej w pomieszczeniach i pojazdach
 • wykrycie podsłuchów radiowych - są to podsłuchy najbardziej popularne i najczęściej stosowane w technice operacyjnej.

Ponadto będziemy pomocni w następujących sprawach:

 • ustalania osób dokonujących kradzieży na szkodę placówek handlowych, hurtowni, producentów,
 • ustalania osób ujawniających tajemnicę firmy lub tajemnicę handlową,
 • ustalania osób ( w tym własnych pracowników) działających w inny sposób na szkodę firmy,
 • ustalania podmiotów bezprawnie wykorzystujących nazwy handlowe lub zastrzeżone znaki towarowe,

Poszukiwanie mienia utraconego w wyniku przestępstwa

Po wykonaniu usługi firma opracowuje dla klienta sprawozdanie w formie pisemnej dokumentujące przebieg i wyniki przeprowadzonych czynności zawierające oprócz treści pisemnej, zebrane materiały foto, audio, video.

W zakresie prowadzonych usług posiadamy szeroką gamę ubezpieczeń. Swój profesjonalizm zawdzięczamy wysoko kwalifikowanej kadrze kierowniczej, jak również doskonale wyszkolonym i przygotowanym do wykonywania swoich obowiązków licencjonowanym pracownikom ochrony.

Naszym atutem i dewizą jest doświadczenie, profesjonalizm, skuteczność oraz lojalność wobec klienta.
Usługi, które proponujemy naszym klientom wykonujemy na terenie Płocka, województwa mazowieckiego jak również całego terytorium RP.

Do dyspozycji Państwa pozostaje zespół pracowników wywodzących się m. in. ze służb kryminalnych Policji i Centralnego Biura Śledczego dla których miarą profesjonalizmu jest efektywność, dyskrecja a przede wszystkim zadowolenie Klientów.

Mamy nadzieję, że po zapoznaniu się z naszą ofertą znajdziecie Państwo dla siebie pomysł na rozwiązanie niejednego problemu związanego z prowadzoną działalnością biznesową lub problemu natury osobistej.

Uwaga ! Tylko licencjonowani detektywi mogą przetwarzać dane osobowe osób bez ich zgody. W każdym innym przypadku dowód może nie zostać dopuszczony przez sąd.

cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci Twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!