Ochronę osób i mienia prowadzimy na podstawie Koncesji wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr L-0346/15, w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy regulujące przedmiotową tematykę, ze szczególnym uwzględnieniem zadań wynikających z kontraktu lub umowy.

Dysponujemy wyspecjalizowaną i wyszkoloną, szeroką kadrą nadzorczą i wykonawczą, której niepodważalnym atutem jest wieloletnie doświadczenie w ochronie placówek handlowych, szkół, obiektów przemysłowych i biurowych, a także posesji prywatnych.

Wszystkim naszym pracownikom zapewniamy jednolite umundurowanie, wyposażenie i oznakowanie, a także podstawowe przeszkolenia p.poż. i bhp.

Przystępując do czynności ochronnych na obiekcie każdorazowo oceniamy stopień ryzyka, sporządzamy pisemne zakresy zadań pracowników, instrukcję postępowania w sytuacjach kryzysowych, a w razie potrzeby również plan ochrony obiektu, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Komendy Głównej Policji.

Na każdy chroniony obiekt dysponujemy uzgodniony z kontrahentem komplet dokumentacji, w tym książki służby, rejestry wjazdów i wyjazdów, wejść i wyjść, książki przepustek, poleceń itd.

W zakresie prowadzonej działalności, nasze biuro jest ubezpieczone Polisą nr AA-274809 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurace Group.

Zapraszamy do współpracy.

cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci Twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!